En trygghetsalarm bidrar til å tilkalle nødvendig hjelp i nødsituasjoner.

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med begrenset rekkevidde. Den har en alarmknapp som kan bæres i et kjede rundt halsen eller som armbånd. Når alarm utløses opprettes det automatisk kontakt med hjemmesykepleien, som tar kontakt snarest mulig.

Hvem kan få tjenesten?
Hjemmeboende personer som på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelse, fare for fall, eller problemer knyttet til utrygghet og engstelse, kan få trygghetsalarm.

Hvem kan få tjenesten?
Hjemmeboende personer som på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelse, fare for fall, eller problemer knyttet til utrygghet og engstelse, kan få trygghetsalarm.