Praktisk bistand omfatter hjelp til og opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål som har tilknytning til husholdningen, slik at den enkelte blir mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Eksempel på praktisk bistand og opplæring, kan være hjelp til innkjøp av mat, matlaging og vask av klær og bolig.

Hvem kan få praktisk bistand?
Den som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker har behov for bistand og opplæring til praktiske gjøremål i det daglige.