Helsestasjonen på Hemnesberget

Helsestasjonen i Korgen

Skolehelsetjenesten i Korgen

  • Helsesykepleier Bodil Olufsen, tlf: 916 68573
  • Helsesykepleier Veronica Kristin Eriksen, tlf: 913 20137

Skolehelsetjenesten Bleikvassli og Bjerka

  • Fungerende helsesykepleier Cathrine Øverleir, tlf: 751 97095

Skolehelsetjenesten Hemnes

  • Helsesykepleier Bodil Olufsen, tlf: 916 68573
  • Helsesykepleier Veronica Kristin Eriksen, tlf: 913 20137

Skolehelsetjenesten Finneidfjord

Foreldreveileder


Helsestasjon/skolehelsetjeneste/ungdomshelsestasjon og svangerskapsomsorg i Hemnes

Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg.  Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester. Vi som jobber her har taushetsplikt.

Helsestasjonstilbudet 0-5 år er et gratis tilbud for barn og foreldre i kommunen. På helsestasjonen kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, fysioterapeut, lege og foreldreveileder. Vi gir tilbud til alle om 14 konsultasjoner i denne perioden og hvis behov flere.  Vi er godkjent som ammekyndig helsestasjon, dvs. at våre helsesykepleiere er sertifisert som ammeveiledere. Vi har facebookside, helsestasjonen i Hemnes kommune.

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barne- og ungdomsskolen. Helsesykepleier har kontor på skolene og har faste dager med tilstedeværelse. Skolehelsetjenesten skal bidra til god helse blant barn og ungdom, slik at de opplever mestring, trivsel og struktur.  Det er faste konsultasjoner, både individuelt og i grupper. I tillegg har helsesykepleier «åpen dør», som betyr at elevene kan ta kontakt hvis de ønsker det.

Ungdomshelsestasjon er et gratis tilbud for alle mellom 13-24 år. Her trenger ungdommene ikke å bestille time eller ha en avtale, men kan droppe innom etter skoletid. Åpningstider er onsdager mellom kl.14.00-15.30. Vi har egen facebookside , helsestasjon for ungdom i Hemnes. På helsestasjon for ungdom kan du spørre og snakke om det du lurer på. Du kan få råd og veiledning på blant annet kropp, helse, pubertet, kjønnsidentitet, sex og samliv, prevensjon, graviditet, seksuelt overførbare infeksjoner, problemer med venner eller familie, vanskelige tanker, følelser og bekymringer.

Jordmortjenesten tar utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Konsultasjonene hos jordmor foregår på helsestasjonene. Tilbudet er gratis. Timer bestilles på fastlegekontorene.