Kommunestyret fastsetter årlig betalingssatser for omsorgsboliger og helse- og omsorgstjenester. Kommunen tar betalt for følgende helse- og omsorgstjenester:

  • Praktisk bistand
  • Praktisk bistand abonnement - for tjenestemottakere som er innvilget omsorgsbolig med bemanning hele døgnet eller brukerstyrt personlig assistanse
  • Matsalg fra sykehjemskjøkken
  • Trygghetsalarm
  • Sykehjemsopphold
  • Dagrehabilitering

Klikk på dokumentet nedenfor for betalingssatser.