Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brann og redning

Hemnes brannvesen er organisert som ett deltidsbrannvesen og er bemannet i henhold til dimensjoneringsforskriften, samt gjeldende branndokumentasjon for Hemnes kommune.

Det er i dag to brannstasjoner i kommunen, en på hver av de to største tettstedene. Det er totalt 20 brannkonstabler og 8 utrykningsledere i korpsene. Alle ansatt i 1% stilling.

I administrasjon sitter brannsjef i pt. 70% stilling og varabrannsjef i pt. 50% stilling.

Brannvesenets hovedoppgaver:

  • Være innsatsmannskap ved brann og ulykker.
  • Gjennomføre lovpålagte tilsyn på særskilte brannobjekt.
  • Drive aktivt forbyggende arbeid med opplæring og informasjonsarbeid.
  • Aktivt forebyggende arbeid mot særskilte risikogrupper.
  • Gjennomføre lovpålagte feiinger
  • Gjennomføre tilsyn av piper og ildsteder
Brannvesen Q 99A 0580

Aktuelt

koronavirus-tema21

Hemnes kommune stenger corona-telefonen

Fra og med 1. april vil det ikke lengre være en åpen telefonlinje for spørsmål angående corona. Meldingstjenesten kan likevel benyttes for spørsmål. F...