sms2.pngVia SMS- varsling sørger vi for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, og når feieren kommer. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og/eller en automatisert talemelding til de kontaktpersoner er registrert med fasttelefon. . Mer informasjon om løsningen finner du på varslemeg.no

Feiing:
Ved varsel om feiing bes det om at det gis tilbakemelding om tidspunktet ikke passer, eller om det er klart for feiing. Følg da anvisningen i tekstmeldingen, evt. kontakt feier på 97577994. Hvis ikke feier får tilbakemelding om at det er klargjort for feiing, vil ikke feiing bli gjennomført før tilbakemelding er gitt.

Med hilsen

Kent Andreassen
Brannsjef