sms2.pngVia SMS- varsling sørger vi for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, og når feieren kommer. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Sjekk at ditt nummer er oppført i våre registre slik at du kan motta viktig informasjon fra kommunen. Dette gjøres via www.servicevarsling.no, klikk på linken "Sjekk din oppføring" og følg instruksjonene. Dersom du ikke er registrert hos oss, legg inn din kontaktinformasjon. Har du telefon registrert hos arbeidsgiver, vil du ikke bli varslet uten å ha lagt til bostedsadressen her.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og/eller en automatisert talemelding til de kontaktpersoner er registrert med fasttelefon. Kommunen håper denne løsningen vil gi en bedre og raskere informasjon ut til innbyggerne.

Ved varsel om feiing bes det om at det gis tilbakemelding om tidspunktet ikke passer, eller om det er klart for feiing. Følg da anvisningen i tekstmeldingen, evt. kontakt feier på 97577994. Hvis ikke feier får tilbakemelding om at det er klargjort for feiing, vil ikke feiing bli gjennomført før tilbakemelding er gitt.

Med hilsen

Kent Andreassen
Brannsjef