vernforeldre.png

 

  • Mange eldre opplever krenkelser og trusler

    • – har du opplevd det?

  • Er du redd for eller plaget av noen du kjenner godt?

  • Har noen begrenset deg i kontakt med andre?

  • Bestemmer du over egne penger?

  • Har noen presset deg til å gjøre noe du ikke vil?

  • Har noen hindret deg i å få nødvendig hjelp?

 

Overgrep blir ofte forbundet med skyld og skam og kan være vanskelig å snakke om. Vi har tid til å lytte og gir støtte, råd og veiledning. Du kan være anonym.
Nasjonal kontakttelefon betjenes av fagpersoner med lang erfaring. Hjelpeapparatet og andre som kom-mer i kontakt med overgrepsutsatte eldre kan også henvende seg.

vernfor.PNG