Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester

Nyheter

Fra venstre: Brannkonstabel Vegard Nerleirmo (ansatt i 12 år), Brannkonstabel Kyrre Mandelid (ansatt i 5 år), Brannmester Rune Oldernes (ansatt i 32 år), Brannkonstabel Kim Rune Stensen (ansatt i 15 år)

Takk for innsatsen i brann- og redning

Disse mannskapene har av forskjellige årsaker valgt å si opp stillingen sin som mannskap i Hemnes brann og redning. Til sammen er det 64 år med erfari...

ungjobb 1

Ungjobb 2022 - Ungdom født 2006

  Hemnes kommune fortsetter sin ordning med Ungjobb Gjelder ungdom som er/blir 16 år gjeldende år, bosatt i Hemnes kommune. Grunnlag inntil 1...

Politisk møteplan

1. juni

Kontrollutvalget

Kategori: Kontrollutvalget
Sakslister ikke publisert
Uke: 22
1. juni

Ungdomsrådet

Kategori: Ungdomsrådet
Sakslister ikke publisert
Uke: 22
7. juni

Formannskapet

Kategori: Formannskapet
Sakslister ikke publisert
Uke: 23
7. juni

Administrasjonsutvalget

Kategori: Administrajonsutvalget
Sakslister ikke publisert
Uke: 23
7. juni

Dispensasjonsnemda

Kategori: Dispensasjonsnemda for motorferdsel i utmark
Uke: 23
13. juni

Fylkesting

Kategori: Fylkestinget
Uke: 24