Hvem kan få tjenesten?

Helsehjelp i hjemmet gis til den som på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta grunnleggende helse- og omsorgsbehov og personlige gjøremål.

Tjenesten er ikke en erstatning for fastlege ved enkle prosedyrer som fjerning av sting, blodprøver, sårstell m.m., dersom man uten hinder kan komme seg til legekontoret med drosje eller annen transport.

Pris
Tjenesten er gratis.