Tjenesten tilpasses individuelt og kan inneholde

  • Råd og veiledning
  • Støttesamtaler
  • Sosial trening
  • Motivering
  • Samtaleterapi
  • Medisinsk behandling

Hvem kan få tjenesten?
Psykisk helsehjelp kan gis til voksne som har psykiske problemer og/eller rusproblemer.