Hva er en bekymringsmelding?

En bekymringsmelding skrives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for en annen persons helsetilstand.

Hva kan du melde bekymring om?

 •  helsetilstanden i hverdagen
 •  psykisk helse
 •  personens oppfølging i et behandlingsforløp
 •  effekt av behandling
 •  at den som er syk er en fare for seg selv eller andre
 •  svikt i hjelpeapparatet

Slik sender du bekymringsmelding

Dersom du vet hvem som er fastlegen til den antatt syke, er det beste å sende bekymringsmeldingen rett dit. Dersom du vet at pasienten har tjenester i kommunen, kan du også kontakte tjenestestedet direkte f.eks. hjemmesykepleien.

Dersom du ikke vet hvem som er fastlege eller tjenestested, kan du sende en bekymringsmelding til:

 • koordinerende enhet for voksne, tlf. 75 19 70 46
 • koordinerende enhet for barn og unge, tlf. 900 61 692

Bekymringsmeldingen bør inneholde:

 •  navnet på den du er bekymret for  
 •  fødselsdato og adresse 
 •  kontaktinformasjon til avsender
 •  beskrivelse av det som er årsaken til bekymring, gjerne med konkrete eksempler

Bekymringsmelding sendes i posten til:

Hemnes kommune 
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Tildelingskontoret registrer meldingen og sørger for at den kommer til riktig instans.

NB! Du må ikke sende bekymringsmelding på e-post.

Ansatte i koordinerende helse- og omsorgskontor har taushetsplikt og opplysningene du sender oss blir unntatt offentligheten. Du må likevel vite at bekymringsmeldingen havner i journalen til den det gjelder, og vil kunne bli lest av personen den handler om.

Den som sender en bekymringsmelding, vil ikke få informasjon om prosessen videre og evt. utfall av saken. Slik informasjon vil være taushetsbelagt. 

Vi vil allikevel understreke at det er riktig og viktig at du tar kontakt hvis du er bekymret for en medborgers helsetilstand.