Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygde- og tettstedsutvalg

Kommunestyret i Hemnes har vedtatt en Frivilligstrategi for perioden 2015 - 2019, og bevilger årlig en pott med midler som skal fordeles på fem Bygde- og Tettstedsutvalg i Hemnes. Bygde- og Tettstedsutvalgene skal representere frivillige lag, organisasjoner og befolkningen i den enkelte bygd, og være pådrivere i arbeidet med å utvikle og styrke nærmiljøene både fysisk og sosialt. I 2024 blir det overført 36.000 kroner til hvert utvalg. Det blir arrangert årlige møter med alle utvalgene, og i tillegg er intensjonen at en representant fra hvert utvalg skal møte i et «Frivillighetsråd» en gang i året for å få inspirasjon fra de andre utvalgene og for å se om det finnes arenaer der Bygde- og Tettstedsutvalgene, kommunen, Okstindan natur- og kulturpark og Frivilligsentralen kan samarbeide. 

Kontaktpersoner 2024

Hemnesberget Tettstedsutvalg
v/ Sigrid Skjæran

Finneidfjord Bygdeutvalg 
v/ Stina Therese Nilsen

Bjerka Bygdeutvalg
v/ Torstein Evensen

Korgen Bygdeutvalg 
v/ Otto J. Derås

Bleikvasslia Bygdeutvalg
v/ Olav Mastervik 
 

Sist oppdatert 12. februar 2024