Dagrehabilitering er et dagtilbud i kommunens omsorgssentre som inneholder aktivisering, samvær og trening i felleskap med andre.

Hvem kan få dagrehabilitering?
Dagrehabilitering gis til personer som har behov for sosialt samvær, aktivisering og trening.

Pris
Pris for dagrehabilitering reguleres årlig av kommunestyret, og dekker transport og middag.