Krisesenteret tilbyr:

  • Et midlertidig og trygt botilbud for kvinner,menn og barn ifølge med foresatt.
  • Mennesker som lytter til din historie og tror på det du forteller.
  • Informasjon om dine rettigheter og muligheter.
  • Råd og veiledning.
  • Hjelp til Kartlegging av din situasjon og til å se løsninger.
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, NAV eller andre offentlige instanser.
  • Støtte eller følge dersom det er ønskelig eller nødvendig
  • Oppfølging over tid


Vårt tilbud er åpent for alle -ikke bare beboere ved krisesenteret. Vi kan treffes per telefon, mail eller ved personlig fremmøte. Ingen timeavtale eller henvisning trengs.

Vi arbeider etter prinsippet hjelp til selvhjelp med fokus på respekt, selvbestemmelse, likeverd og personvern. Vi tar ikke valgene for deg, målet vårt er at du skal få den hjelpen du trenger slik at du videre kan hjelpe deg selv. Alle har rett til et liv uten vold

Taushetsplikt
De ansatte på krisesenteret har lovpålagt taushetsplikt og ingen trenger å vite at du har kontakt med oss.