Middagen tilberedes av faglærte kokker og er tilpasset den enkelte mottaker.  Middagen pakkes i porsjonspakker og bringes ut kald, og leveres samlet for en hel uke.

Tjenestemottaker må ha mikrobølgeovn dersom personale i hjemmetjenesten skal være behjelpelig med oppvarming.

Hvem kan få tjenesten?
Hjemmeboende som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alderdomssvekkelse eller andre årsaker, ikke klarer å tilberede et varmt måltid til seg selv.