Hvem kan få tjenesten?

Den som på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta grunnleggende helse- og omsorgsbehov og personlige gjøremål, kan søke om hverdagsrehabilitering.