Røykfri sammen, eller tobakksfri er et kurstilbud til deg som ønsker å slutte å røyke og/eller snuse. Kurset baseres på prinsipper om at det er lettere å endre vaner når man har kontakt med andre som er i liknende situasjon. Motivasjon og strategi for tobakkslutt er noen av temaene som tas opp.

Kurset går over 6-8 økter. De første tre møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber en med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen.

Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie/snusfrie sammen med andre.

Kursavgift: kr 500,-

Kurset holdes av Stamina Bedriftshelsetjeneste

friskliv_banner.png