Frisklivsresepten er en henvisningsblankett som gir tilgang til en 12-ukers veilednings- og oppfølgingstiltak som starter og avslutter med en helsesamtale.

Du kan bli henvist fra blant annet lege, fysioterapeut, annet helsepersonell, NAV og din arbeidsgiver.

Via frisklivsresepten kan du bli henvist til:

  • Trening på resept
  • Kostholdsveiledning
  • «Bra mat for bedre helse»-kurs
  • «Røykfri sammen»-kurs
  • Kurs i depresjonsmestring – «KiD»
  • Kurs i belastningsmestring – «KiB»

Når vi har mottatt henvisning, tar vi kontakt med deg for å avtale tid for en helsesamtale.

Hvem kan få frisklivsresept?

Frisklivsresepten er et tilbud for alle som bor og oppholder seg i Hemnes kommune som ønsker hjelp til å endre levevaner. Primært er frisklivsresept rettet mot personer som har økt risiko for eller allerede har utfordringer eller sykdommer knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Andre henvisningsårsaker kan være høyt blodtrykk, økt risiko for å utvikle diabetes type 2, overvekt, psykiske lidelser, muskel-/skjelettplager, hjerte-/karsykdommer og lungesykdom.

Reseptperioden
Reseptperioden ved en frisklivsresept er på 12 uker. Reseptperioden starter med en helsesamtale og tilbud om en fysisk test. I denne oppstartsamtalen får deltakerne hjelp til å sette opp en plan og mål for reseptperioden. I denne perioden på 12 uker vil du i hovedsak få tilbud om å være med på trening ute to ganger i uka. I tillegg er du fri til å bruke treningsrommet til trening inne så mye du vil. For å oppnå framgang på fysisk form, er det viktig å møte til alle de avtalte treningene. Jo flere treninger du er med på, desto større blir framgangen din. Etter 12 uker avsluttes reseptperioden med en ny helsesamtale og en eventuell retest av fysisk form.

Helsesamtalen
I helsesamtalen snakker vi om hvorfor du er henvist på frisklivsresept. Fysisk aktivitet, kosthold eller røykevaner, alt etter hva du opplever som viktig for deg. Vi hjelper deg til å bli motivert til å endre vaner, sette deg mål og setter opp en plan for hvordan du skal nå dine mål.

 

Fysiske tester

Ved oppstart av en frisklivsresept vil du få tilbud om å utføre fysiske tester. Dette er antropometriske tester som høyde, vekt, midjemål og hoftemål, i tillegg til en kondisjonstest på tredemølle og en styrketest på et beinpressapparat. Denne testingen gjennomføres ved oppstart av frisklivsresept, og så gjennomføres det en tilsvarende retest ved avslutning etter endt reseptperiode.

Testene gjør det enklere for å oss å kartlegge treningstilbudene vi tilbyr og det gir en god indikasjon på om den treningen vi tilbyr er med på å bedre helsen din. I tillegg gir den deg konkret informasjon om framgangen du har hatt i reseptperioden.

Treningene i regi av frisklivssentralen foregår på treningsrommet i 1. etg på Korgen omsorgssenter. Treningene skal gi deg økt kondisjon, styrke, overskudd og sosialt samvær.

Dersom du blir med på trening hos oss er det i første omgang for en periode på 12 uker.

I denne perioden på 12 uker vil du bli oppfordret til å delta på trening to ganger i uka. Men du kan delta på så mange treningsgrupper dersom du skulle ønske det.

For å oppnå fremgang på fysisk form er det viktig å møte til alle de avtalte treningene. Jo flere treninger du er med på desto større blir fremgangen din.

I tillegg til organiserte treningsgrupper, er det også satt av tid på treningsrommet til egentrening. På disse tidspunktene er det ingen veiledere til stede, men treningsrommet er satt av kun til frisklivsdeltakere.

Treningene:

Treningene i regi av frisklivssentralen foregår på treningsrommet i 1. etg på Korgen omsorgssenter. Treningene skal gi deg økt kondisjon, styrke, overskudd og sosialt samvær.

Dersom du blir med på trening hos oss er det i første omgang for en periode på 12 uker.

I denne perioden på 12 uker vil du bli oppfordret til å delta på trening to ganger i uka. Men du kan delta på så mange treningsgrupper dersom du skulle ønske det.

For å oppnå fremgang på fysisk form er det viktig å møte til alle de avtalte treningene. Jo flere treninger du er med på desto større blir fremgangen din.

I tillegg til organiserte treningsgrupper, er det også satt av tid på treningsrommet til egentrening. På disse tidspunktene er det ingen veiledere til stede, men treningsrommet er satt av kun til frisklivsdeltakere.

Hensikten med resepten er å forebygge/ forsinke utvikling av hjerte-/karsykdommer, diabetes type 2, overvekt, belastningslidelser og andre tilstander hvor fysisk aktivitet er anbefalt. Målet er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag, fordi regelmessig trening vil kunne gi bedret helse på lang sikt.

I tillegg vil du kunne få henvisning til forskjellige kurs:

Søvnkurs

Bra mat for bedre helse

Tobakksfri

Kurs i mestring av depresjon – KiD

Kurs i mestring av belastning – KiB

Disse kursene kjøres ikke nødvendigvis av frisklivssentralen selv, men frisklivssentralen kan ha informasjon om hvor og når disse kursene evt kjøres i Hemnes og hvordan man kan melde seg på.

friskliv_banner.png