Ansatte

FRISKLIVSENTRALEN    
Karoline Hatten Lifjell, Fagleder    48 22 15 29
Fellesnummer til frisklivssentralen   46 93 16 88
Trine Smalsundmo van Leeuwen, psykomotorisk fysioterapeut
  91 17 19 90
Ros-Mari Emilsen, frisklivsmedarbeider   46 93 16 88 
Marit Lenningsvik, ergoterapeut
97 58 45 80
Line Trongmo, kommunal fysioterapeut for institusjon og hjemmeboende    94 84 92 92

friskliv_banner.png