Kurs i belastningsmestring (KiB) er et kurs for personer som ønsker å bedre evnen til å regulere og håndtere stress og belastninger i hverdagen.

Kurs i mestring av belastning (KiB) er et tiltak som er utarbeidet for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. KiB er basert på kognitiv atferdsteori og stressteori, og bygger på metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD). På samme måte som i KiD-opplæringen er kurset lagt opp som undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell. 
Deltakerne lærer teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv. Oppmerksomheten rettes mot å identifisere belastninger, håndtering av disse samt konsekvenser av ulike mestringsstrategier. Utdanningen foregår over to dager og baserer seg på undervisning, gruppeøvelser og veiledet praksis.

«Vi har dessverre ingen i Hemnes kommune som avholder KiB-kurs per tiden»

 

friskliv_banner.png