Søvnvansker er en av de vanligste helseplagene i befolkningen. Omtrent én av tre voksne sliter ukentlig med søvnen. Hvor mye vi sover, og hvor mye søvn vi faktisk trenger, varierer. Det er store individuelle forskjeller i søvnbehov. For voksne er det normalt å sove mellom seks og åtte timer per natt.

Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en opprydding i hjernen som gjør oss opplagte til å ta fatt på en ny dag.

Veiledning relatert til søvnproblemer er et satsingsområde for frisklivssentralene. Søvnvansker er en av de vanligste helseplagene i befolkningen, og er et undervurdert folkehelseproblem jf. Folkehelseinstituttet. Omtrent én av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, noe som virker negativt på helse, humør, konsentrasjonsevne og energinivå. Psykologisk behandling har vist seg å ha bedre effekt enn sovemedisiner både på kort og lang sikt, og man kan oppnå betydelig forbedring i søvnen med relativt enkle grep. Helt bivirkningsfritt. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt.

Kurset Sov godt er et søvnkurs utviklet av Helsedirektoratet for frisklivssentralene. Søvnkurset er for personer som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Kurset inneholder fire samlinger.

friskliv_banner.png