Kreftkoordinator Marianne Evjen

Telefon     75 19 70 76 eller 469 55 179
E-post       kreftkoordinator@hemnes.kommune.no

Ressursgruppen består av kreftkoordinator, sykepleiere og helsefagarbeidere med videreutdanning innen lindrende behandling.  Medlemmene har forståelse for den syke og dens pårørende, og hvordan det oppleves å leve med uhelbredelig sykdom, har kompetanse i symptomlindring, samhandling og kommunikasjon og ser sykdom og lidelse i et lindrende perspektiv

Tjenestetilbud

  • Hjemmebesøk med samtale, kartlegging og oppfølging
  • Støtte til den palliative pasient og dens pårørende
  • Råd og veiledning mot plagsomme symptomer
  • Koordinasjon av tjenestetilbudet gjennom tverrfaglig samarbeid med fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykehus, prest og sosionom
  • Hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler og utstyr
  • Informasjon om trygderettigheter