Kreftkoordinator Marianne Evjen 
Telefon 469 55 179

Kreftkoordinator Anne Lise Edvardsen
Telefon 979 58 330 

E-post            kreftkoordinator@hemnes.kommune.no

Kreftkoordinator er tilgjengelig for kreftrammede og pårørende gjennom hele pasientforløpet, og kan

  • gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring av plagsomme symptomer
  • tilby hjemmebesøk og være en samtalepartner for pasient og pårørende
  • være et bindeledd mellom deg, fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten
  • kartlegge behov for tilbud og tjenester
  • samarbeide med/knytte kontakt med andre faggrupper
  • gi råd om økonomiske rettigheter og støtteordninger
  • praktisk hjelp
  • knytte kontakt med pasientforeninger og frivillige