Rehabiliteringsteamet skal

  • tilby kompetanse og hjelp til rehabilitering i kommunen.
  • jobbe for at kommunens innbyggere skal oppleve gode pasientforløp ved rehabiliteringsbehov.

Hovedaktiviteten rettes mot pasienter, pårørende og personell i helse- og omsorgstjenesten.

Oppgaver

  • Koordinere tjenestetilbudet gjennom tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, lege, sykepleier og andre fagpersoner
  • Anbefale tiltak
  • Gi råd og veiledning
  • Formidle kunnskap og bidra til kompetanseøkning

Rehabiliteringsteamet

Marlen Wie Eriksen – Koordinator. Sykepleier Korgen sykehjem. Tlf.: 93847631/75163916. Mail: marlen.eriksenwie@hemnes.kommune.no


Line Trongmo – Kommunal fysioterapeut. Tlf.: 94849292. Mail: line.trongmo@hemnes.kommune.no 


Tone B. Husnes – Privat fysioterapeut. Tlf.: 75197417/90792289. Mail: tone.bente.husnes@politiker.hemnes.kommune.no


Marit Lenningsvik – Kommunal ergoterapeut. Tlf.: 97584580. Mail: marit.lenningsvik@hemnes.kommune.no


Åse Blakstad – Hjelpepleier hjemmesykepleien Hemnesberget. Tlf.: 75197452/90521669. Mail: aase_blakstad@yahoo.no


Karin Flostrand – Tildelingskontoret Tlf.: 75197024/97064313. Mail: karin.flostrand@hemnes.kommune.no