Tildelingskontoretfor helse- og omsorgstjenester formidler kontakt til kommunens demensteam. Telefon 75 19 70 46,

Hukommelsesteamet gir tilbud til den som har en demenssykdom, eller er familie eller pårørende til en person med demens og har følgende funksjon

  • være tilgjengelig for pasient og pårørende
  • være et bindeledd mellom pasient, pårørende og hjelpeapparat
  • bistå fastlegen i utredning av demens
  • anbefale tiltak
  • veilede pårørende
  • formidle kunnskap

Tidlig utredning
Demenssykdom er en stor belastning for den som rammes og dens pårørende. Det er viktig å få gjort en utredning så tidlig som mulig. Dette for å kunne gi riktig støtte og oppfølging både for den demente og dens pårørende. En utredning kan også være med på å utelukke andre tilstander som kan behandles.