Koordinator   Christina Solvang

Telefon:         900 61 692

E-post:          christina.solvang@hemnes.kommune.no 

Koordinerende enhet har ansvaret for å koordinere arbeidet der hvor barn og unge og deres familier har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og skal jobbe med:
  • Koordinere tjenester, interne tjenester og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen
  • Kartlegge behov for bistand
  • Utarbeide vedtak på tjenester etter gjeldende lover, bant annet vedtak om individuell plan (IP)
  • Se til at Individuell plan blir utarbeidet der dette er hensiktsmessig og følge med at tiltak i IP blir fulgt opp av de involverte partene i saken
  • Tildele koordinatoransvaret i de ulike sakene
  • Opplæring i å utarbeidelse IP og koordinatorrollen
  • Ha oversikt over hvilke barn og unge som har eller kan få behov for bistand/tjenester i fremtiden