Støttekontakt skal bidra til at den enkelte bruker har en aktiv og meningsfull fritid, som fremmer mestring og sosial deltakelse.

Støttekontakttjeneste gis i hovedsak som 3 eller 6 timer ukentlig.

 Ved tildelt BPA-ordning og langtidsplass i institusjon, avsluttes tidligere innvilget støttekontakttjeneste.

Støttekontakt gis fortrinnsvis til voksne med behov for å få hjelp til å ha et sosial og aktiv fritid.

Pris
Tjenesten er gratis.