Hvem kan få avlastning?

Familie og pårørende som har omsorgsoppgaver for kronisk syke eller funksjonshemmede med omfattende hjelpebehov knyttet til ivaretakelse av egen helse og dagliglivets praktiske eller personlige gjøremål.

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.