Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.

Søknaden med legeerklæring leverer du til:

Servicekontoret i Hemnes Kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

 
Husk å ta med et passbilde når du leverer søknaden! 

Kort får du normalt utlevert mens du venter