Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
25. januar kl. 08:00

Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Les mer clear
error_outlinePublisert:
20. januar kl. 12:21

Løypenett stengt pga. overvann og rasfare

Les mer clear
Hjem/Innbyggertjenester/Helse- og omsorgstjenester/Omsorg, helse og velferd/Omsorgstjenester/Omsorgsboliger/Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Bolig med særlige tilpasninger eller livsløpsstandard.

Hvem kan få omsorgsbolig?
Boligene tildeles personer med sykdom, funksjonshemminger eller andre årsaker ikke lenger kan bo i eget hjem.

Minst en av følgende kriterier må være oppfylt for å få tildelt omsorgsbolig:

  • Tjenestesøker må ha bodd i Hemnes kommune de siste 6 måneder.
  • Søkeren er uføre- eller alderspensjonist.
  • Det er vektige helsemessige grunner og behov for hjemmesykepleie av et visst omfang som taler for at brukeren trenger en sentralt beliggende og spesielt tilpasset bolig.
  • Det foreligger manglende sosialt nettverk, utrygghet og redsel.
  • Det er behov for tekniske hjelpemidler som ikke kan brukes i egen bolig.
  • Nåværende bolig er uegnet for søkeren (trapper, mangel på bad/toalett, for trange dører, dørstokker og lignende).

Ønske om en lettstelt liten bolig, eller at en er oppsagt fra nåværende bolig er ikke et kriterium i seg selv for å få tildelt omsorgsbolig.

Publisert | Oppdatert 19. april 2021