Bolig med særlige tilpasninger eller livsløpsstandard med heldøgns omsorgstjenester som kan gi medisinsk behandling, pleie og omsorg etter behov.

Hvem kan få omsorgsbolig?
Tjenesten tildeles når personen ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap, og andre hjemmetjenester er vurdert eller prøvd ut. Tjenesten kan være et alternativ til plass i institusjon.

Helse- og omsorgstjenester tildeles etter faglig og individuell vurdering i egne vedtak.

Boligen har tilbud om kjøp av alle måltider; frokost, lunsj, middag, og kveldsmat.