samhandlingsreformen[ 1].png

 

 

 

 

 

Hva er samhandlingsreformen? 

 • Gir helsetjenesten ny retning
 • Kommunene skal forebygge framfor bare å reparere
 • Tidlig innsats framfor sen innsats.
 • Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen.
 • Flytte tjenester nærmere der folk bor.
 • Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
 • Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok.
 • Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning.


Når skal reformen gjennomføres?

 • Gradvis innføring med startskudd 1. januar 2012.
 • Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid.
 • Hemnes kommune er allerede godt i gang med arbeidet.


Organisering av arbeidet i Hemnes kommune

I Hemnes er det nedsatt en Samhandlingsgruppe som skal ivareta oppgaver knyttet til Samhandlingsreformen.

Leder er assisterende rådmann Rolf Fjellestad
Tlf.970 99 338, epost: rolf.fjellestad@hemnes.kommune.no

Dersom du har spørsmål om Samhandlngsreformen kan lederen kontaktes.

 • Fysioterapeut Tone Bente Båtstrand Husnes
 • Helsesøster Berit Bang Andersen
 • Enhetsleder KOM Ragnhild Fineide
 • Brukerrepresentant fra Eldrerådet Håkon Kvitnes
 • Representant for tillitsvalgte Tove Buskli
 • Enhetsleder for helse- og barneverntjenesten / folkehelserådgiver Dag Brygfjell
 • Enhetsleder HOM Kari Lillebjerka

mono sideskiller.png