samhandlingsreformen[ 1].png 

Samhandlingsreformen baserer seg på flere virkemidler. Noen er økonomiske, noen organisatoriske, noen faglige og noen lovmessige. Når det gjelder lovmessige virkemidler er det vedtatt to viktige lover i forbindelse med Samhandlingsreformen. Den ene er lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og den andre er folkehelseloven. I tillegg er det nye forskrifter og rundskriv som er vedtatt, og noen under utarbeidelse.

Lovene finner du nedenfor:

 0  1