Møte: Dialogmøte mellom Helgelandssykehuset og Kommunene på Helgeland
Tid: 12 mai 201 5 . kl.1 7.00 – 1 9.30
Sted: Fru Haugans, Mosjøen

Fra Helgelandssykehuset HF:
Samhandlingssjef Iren Ramsøy
Adm. Dir. Per Martin Knutsen
Enhetsdirektører: Thomas Skonseng, Rachel Berg og Venche Abel
Med. Direktør: Fred Mürer Rådgiver: Anne Ingeborg Pedersen
Kommunikasjo nsrådgiver: Merethe Myrvang
Avdelingssjef / -o verlege kir. Michael Strähle

Fra kommunene:
Det møtte representanter fra Hattfjelldal -,  Grane - , Vefsn -,  Leirfjord -,  Træna - , Alstahaug -, Dønna-  , Herøy-  , Brønnøy-  , Vevelstad -,  Sømna -,  Vega -,  Hemnes- ,  Rana - , og Nesna kommune. Rødøy, Lurøy og Bindal meldte avbud.