Sektorleder Mai Britt Karlsen

Telefon   950 76 163
E-post    mai-britt.karlsen@hemnes.kommune.no

 

Aspmoen bofellesskap, Korgen

Avdelingsleder Randi Lina Guttormsen

Telefon    976 51 347
E-post     randi.lina.gutttormsen@hemnes.kommune.no

Aspmoen 29/39 bogruppe – Telefon 75 19 12 28 
Bogruppe med bemanning hele døgnet for 7 beboere.

Aspmoen 41 bogruppe – Telefon 75 19 12 28 
Bogruppe med bemanning hele døgnet for 4 beboere.

 

Villmoneset 16, Korgen

Avdelingsleder Ellen Johansen

Telefon    994 18 892
E-post      ellen.johansen@hemnes.kommune.no

Villmoneset bogruppe – Telefon 75 19 15 81
Bogruppe med bemanning hele døgnet for 4 beboere.

 

Prestegårdshagen, Hemnesberget

Avdelingsleder Mai Britt Karlsen

Telefon   950 76 163
E-post    mai-britt.karlsen@hemnes.kommune.no

Kirkevegen bogruppe – Telefon 414 33 580 eller 995 60 074
Bogruppe med bemanning hele døgnet for 9 beboere.
 

Barneavlastningen Aspmoen 42, Korgen

Avdelingsleder Ellen Johansen

Telefon   994 18 892
E-post     ellen.johansen@hemnes.kommune.no

Aspmoen barneavlastning i institusjon – Telefon 902 29 825