Enhetsleder Ragnhild Fineide

Telefon: 951 81 676
E-post: ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no

Dagsenter – Telefon 995 46 724
Tilbud om aktivisering, samvær og trening i felleskap med andre

Kjøkken – Telefon 75 19 74 55
Produserer mat til omsorgssenterets beboere og middag til de som har vedtak om middagslevering

Praktisk bistand – Telefon 75 19 74 50 eller 976 99 277
Praktisk bistand og opplæring til innbyggere på Finneidfjord og Hemnesberget
 

Hemnesberget sykehjem

Avdelingsleder Vigdis Reinholdsen

Telefon: 976 99 277
E-post: vigdis.reinholdsen@hemnes.kommune.no

Gammelstua bogruppe – Telefon 75 19 74 40
10 somatiske langtidsplasser

Kårstua bogruppe – Telefon 75 19 74 46
8 langtidsplasser for personer med demens
 

Hemnesberget hjemmetjeneste

Avdelingsleder Sissel-Helèn Olsen

Telefon: 909 43 052
E-post: sissel.olsen@hemnes.kommune.no

Hjemmesykepleien vakttelefon – Telefon 905 21 669
Helsehjelp i hjemmet til innbyggere på Finneidfjord og Hemnesberget

Omsorgsboliger med bemanning hele døgnet – Telefon 75 19 74 92
Bogruppene Selhornet, Ramflåget og Veten, med 8 plasser hver. Boligene er bemannet hele døgnet og personalet yter helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand til beboerne.
 

Praktisk bistand i hjemmet

Avdelingsleder Grethe Lillemo

Rådhuset, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
Telefon: 476 80 631
E-post: grete.lillemo@hemnes.kommune.no

Kontakt for avbestilling av timer eller ved spørsmål om tjenesten:

  • Koordinator Hemnesberget og Finneidfjord - telefon 915 46 691
  • Koordinator Korgen, Bjerka og Bleikvassli - telefon 959 64 760