Fysioterapitjenesten i Hemnes kommune

Kommunal fysioterapeut:

 

Besøksadresse: Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

Åpningstiden følger vanlig kontortid i Hemnes kommune og er den samme for de private fysioterapeutene og den kommunale fysioterapeuten.

 

Korgen fysioterapi og treningssenter

 • Fysioterapeut Merethe Bjørnbak og fysioterapeut Geir Kristoffersen
 • Besøks- og postadresse Parkveien 2, 8646 Korgen
  Merethe 952 18 322
  Geir 994 50 616
   
 • Åpningstiden følger vanlig kontortid i Hemnes kommune og er den samme for de private fysioterapeutene og den kommunale fysioterapeuten

 

Hemnes Fysioterapi og Rehabilitering AS:

 • Fysioterapeut Tone Bente Båtstrand Husnes
 • Telefon: 90 79 22 89
  Epostadresse: tone352001@yahoo.no
 • Besøks- og postadresse: Sørlandsveien 10b, 8640 Hemnesberget.
 • Åpningstiden: 08.00 - 16.00 alle hverdager

 

Formålet ved fysioterapitjenesten
Målet for fysioterapitjenesten er å bedre tilværelsen for mennesker med fysiske sykdommer, skader og smertetilstander knyttet til nerve-, muskel- og skjelettsystemet gjennom å fremme god funksjon og hindre tilbakefall. Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapitjenesten.

Målgruppe
Fysioterapitjenesten er et tilbud til personer med sykdommer, skader og smertetilstander knyttet til nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.

De private fysioterapeutene er et tilbud til hjemmeboende.

Den kommunale fysioterapeuten er et tilbud til sykehjemspasienter, elever i skolen, barn i barnehager, barn på helsestasjonen og gravide i svangerskapsomsorgen.

 

Du kan nå ta direkte kontakt med aktuell fysioterapeut, du trenger ikke henvisning fra lege. De fleste må betale egenandel når de har time hos fysioterapeut, med unntak av barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade og personer med frikort tak 2. 

 

Visste du :

 • at viktige tiltak i fysioterapitjenesten er rådgivning, veiledning og opplæring som motiverer til gode arbeidsmåter og levevaner
 • at du kan få behandling hjemme dersom det er nødvendig
 • at hovedregelen ved prioritering av fysioterapi er: 
  • postoperativ behandling, tilstand etter hjerneslag, akutte og traumatiske skader, brudd mm
  • behov hos barn og funksjonshemmede
  • sykemeldte
  • kronisk syke, reumatikere etc.
  • at tiltakene kan omfatte øvelsesterapi, trening, elektroterapi, massasje og smertelindring/smertemestring