Ergoterapitjenesten i Hemnes kommune

  • Ergoterapeut: Marit Lenningsvik
  • Telefonnummer: 975 84 580
  • Epostadresse: marit.lenningsvik@hemnes.kommune.no

Formålet for ergoterapitjenesten er:

  • å arbeide med tiltak som kan forebygge, kompensere og gjenopprette tapt aktivitetsfunksjon i eget hjem, i barnehage, på skole, arbeidsplass og fritid
  • å fremme aktivitet og sosial deltakelse med i utgangspunkt i brukernes ønsker og behov.

Målgruppe

  • Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med:

  • å tilrettelegge fysiske omgivelser slik at hjem, barnehage, skole, sykehjem, arbeidsplass, fritidsarealer i størst mulig grad er tilgjengelige
  • søknader, opplæring og oppfølging av tekniske hjelpemidler, f.eks. synshjelpemidler, hørselshjelpemidler, bevegelseshjelpemidler, hjelpemidler i forbindelse med daglige gjøremål
  • opptrening slik at du kan utføre dagliglivets gjøremål. (ADL-trening)
  • råd om hvordan aktiviteter kan utføres hensiktsmessig for å fremme mestring og helse
Ergoterapitjenesten er gratis.