KID-Kurs  

«Kurs i depresjonsmestring, KID, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat grad) på en slik måte at det går utover evnen til å fungere i hverdagen, og livskvaliteten oppleves redusert» 

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å: 

  • Redusere graden, varigheten og negative konsekvenser av nedstemthet og depresjon 
  • Forebygge nye episoder med depresjon 

Oppbygning og gjennomføring: 

Kurset er basert på kognitiv teori hvor det vektlegges betydningen av egen forståelse og egne tanker, fordi dette i stor grad påvirker våre følelser og handlinger. 

Ved påmelding til KID vil kursleder ha en vurderings-/forsamtale med deltaker. Dette er en uforpliktende samtale der det bl.a. informeres om kursets innhold og form, og en vurdering om dette kurset kan være til nytte for deg. Kurset blir ledet av godkjente/sertifiserte kursledere. Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere.