Svangerskaps- og barselomsorg

Kontaktinformasjon

Jordmor
Jordmor er vanligvis på Hemnes helsestasjon onsdager, og ved Korgen helsestasjonen tirsdager. (Mandag og evt. torsdag varierer etter behov)

Hun kan nås på telefonnummer

  • Hemnes: 75 19 74 13 
  • Korgen: 75 19 70 96 
  • Mobiltelefon: 95 85 63 84

Legekontor på dagtid

  • Hemnesberget   75 19 74 00
  • Korgen             75 19 70 90

 
Legevakt utenom kontortid

  • 116117

Fødeavdeling ved Helgelandssykehuset avd. Rana

  • Telefon 75 12 52 00

Fødeavdeling ved Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen

  • Telefon 75 06 52 40

Epostadresse: bjorg.strandheim.nilsen@hemnes.kommune.no

Formålet med svangerskapsomsorgen
Svangerskapsomsorgens mål er å gi et helhetlig og individuelt tilbud til deg som gravid slik at du kan oppleve svangerskapet, fødselen og barseltiden mest mulig positivt og trygt. Det legges til rette for samarbeid mellom din fastlege og jordmor på helsestasjonen til beste for deg og din familie. Jordmor samarbeider også  nært med helsesøster.

Målgruppe
Svangerskapsomsorgen er et tilbud til gravide inkludert barnefaren.

Oppfølging i svangerskapet
I samarbeid med den gravide, vil jordmor lage et individuelt tilpasset oppleg for å følge deg opp gjennom svangerskapet. Du vil også få tilbud om etterkontroll etter at barnet er født.