Assisterende Rådmann administrerer ambulerende skjenkebevillinger som behandles etter alkoholloven. 

For å kunne skjenke alkoholholdige drikkevarer må en ha bevilling. Det kan søkes om ambulerende skjenkebevilling bare til sluttet selskaper. Et sluttet selskap er en krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges.

Eksempel: bryllup, konfirmasjon, jubileum. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen starter skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Forhåndspåmelding kvalifiserer ikke til definisjonen sluttet selskap.

Søknadskjema finner du her

Det må søkes minimum 1 uke før arrangement