Skjenkebevillinger behandles etter alkoholloven. 

For å kunne skjenke alkoholholdig drikkevarer, må en ha bevilling. Det kan søkes om alminnelig skjenkebevilling som gis for en bevillingsperiode på inntil 4 år. Det kan også søkes om bevilling for en enkelt anledning eller ambulerende bevilling for lukket selskap. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet. 
Skjenkebevilling gis til den som for hvis regning virksomheten drives.
Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person. 

Sentrale personer i virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel. 

Styrer og stedfortreder må gjennomføre kunnskapsprøve i alkoholloven.