Serveringsbevillinger behandles etter serveringsloven. 

Den som skal etablere og drifte et serveringssted der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, må ha bevilling. 
Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. 

Ved skifte av eier må ny eier søke om serveringsbevilling. 

Styrer må gjennomføre etablererprøve.