Beviset bør du ta godt vare på da det tjener som dokumentasjon for nødvendige kunnskaper om alkohollovgivningen til å inneha funksjonen som styrer eller stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling.

Beviset er gyldig på ubestemt tid