Assisterende Rådmann administrerer skjenkebevillinger som behandles etter alkoholloven. 

For å kunne skjenke alkoholholdige drikkevarer må en ha bevilling. Det kan søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning ved arrangementer som festivaler, revyer, offentlige fester, medlemsfester og ulike arrangementer der man melder seg på på forhånd. 
Bevilling gis til fysisk eller juridisk person og til en bestemt anledning i et bestemt lokale. 

Politiet skal uttale seg om slike arrangement, så det må derfor søkes minimum 3 uker før arrangement.