Salgsbevillinger for øl behandles etter alkoholloven. 
For å kunne selge øl med et lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent alkohol, må en ha bevilling. 
Salgsbevilling gis for en bevillingsperiode på inntil fire år. Bevilling gis for et bestemt lokale og for en bestemt type virksomhet.