Etablererprøve - serveringslov
Skal du drive med servering må du som hovedregel ha serveringsbevilling. For å få serveringsbevilling må en person ved virksomheten ha bestått prøve i serveringsloven. 

Hvor kan jeg få gjennomført testen? 
Servicekontoret arrangerer kunnskapstester. Tid for testen avtales individuelt. Det er mulig å avlegge etablererprøve i serveringsloven og kunnskapsrøve i alkoholoven på samme prøvedag. Dette må avtales på forhånd.

Hva går testen ut på? 
Serveringsprøven er en flervalgsprøve hvor kandidaten får 90 minutter til å svare på spørsmålene. 40 av 50 spørsmål må være korrekt besvart for å bestå testen. Etter endt test utstedes bevis. Det er tillatt å nytte lovsamling under prøven. Læremateriell kan bestilles via VINN i Narvik telefon 800 33 840 (fax: 76 96 72 01) og koster kr. 400,-.