HEMNES KOMMUNES KULTURPRIS OG BYGGESKIKKPRIS FOR 2024
HEMNES UNGDOMSRÅDS ILDSJELPRIS 2024

Vi vil gjerne ha innspill til gode kandidater!

Hemnes kommune lyser nå ut årets Kulturpris og Byggeskikkpris, og Hemnes Ungdomsråd lyser ut Ildsjelprisen. Frist for innsending av kandidater til alle prisene er den 4. mars 2024.

KULTURPRISEN 2024
Kulturprisen i Hemnes deles i år ut for 35. gang.

«Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer, lag eller foreninger som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.
Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.»

Ytterligere informasjon om kriterier finnes i vedtekter for Kulturprisen.
Innkomne forslag blir vurdert av et kulturprisutvalg på tre medlemmer. Dette utvalget avgir innstilling til Oppvekst, familie og kulturutvalget, som vil utpeke årets kulturprisvinner.

Prisen overrekkes i forbindelse med et arrangement i.l.a. 2024 og begivenheten vil bli annonsert i forkant. Oversikt over tidligere prisvinnere

Forslag til kandidater, med skriftlig begrunnelse som beskrevet i punkt 7 i vedtektene, sendes innen 4. mars 2024 til:
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen
postmottak@hemnes.kommune.no

 

BYGGESKIKKPRISEN 2024
Byggeskikkprisen i Hemnes deles i år ut for 7. gang.

«Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.
Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring som er realisert i løpet av de siste fem år.»

Ytterligere informasjon om kriterier finnes i vedtekter for Byggeskikkprisen.

Innkomne forslag blir vurdert av et utvalg på tre medlemmer fra Oppvekst, familie og kulturutvalget og Samfunn- og miljøutvalget (SMU) Dette utvalget avgir innstilling til Oppvekst, familie og kulturutvalget, som vil utpeke årets byggeskikkprisvinner.Prisen overrekkes i forbindelse med et arrangement i.l.a. 2024 og begivenheten vil bli annonsert i forkant. Oversikt over tidligere prisvinnere.

Forslag til kandidater, med skriftlig begrunnelse som beskrevet i paragraf 7 i vedtektene, sendes innen 4. mars 2024 til:
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen
postmottak@hemnes.kommune.no

 


HEMNES UNGDOMSRÅDS ILDSJELPRIS 2024

«Hemnes Ungdomsråds Ildsjelpris tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge. Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats.»

Prisen overrekkes i forbindelse med et arrangement i.l.a. 2024 og begivenheten vil bli annonsert i forkant.

Forslag til kandidater, med skriftlig begrunnelse, sendes innen 4. mars 2024 til:
Hemnes Ungdomsråd
Sentrumsveien 1
8646 Korgen 
postmottak@hemnes.kommune.no