1981: Olav Sørgård    
1982: Erling Fiskum/Roar Bang    
1983: Arne Håpnes    
1984: Arnulv Ervik
1985: Ingen utdeling    
1986: Ø.Skjæran/T.Landfastøyen    
1987: Berit Fagerbakk    
1988: Oddbjørn Doseth
1989: Ingeborg og Reidar Bleikvassli    
1990: Karl Evjen/Ole Tverå    
1991: Tore Furuhatt    
1992: Jan Gaute Buvik
1993: Anne Marie Brendmo    
1994: Hendy Svenning    
1995: Snorre Ranheim    
1996: Bjørn Fjeldavli
1997: Petter Idar Rønning    
1998: Halldor Vassdal    
1999: Karen Valla Hermansen    
2000: Arthur Knutsen
2001: Bjørnar Hjerpbakk    
2002: Elsa Hoel    
2003: H. Brygfjeld/T. Roghell    
2004: Trond Rydsaa
2005: Arna Ottermo    
2006: Eli Thommesen    
2007: Eilif Lillemo    
2008: Odd Bleikvassli
2009: -
2010: Magnar Skreslett  
2011: -   
2012: Arvid Martinsen 
2013: -   
2014: Hugo Tverrå
2015: -
2016: Per Jomar Hoel
2017: -
2018: Otto Jonny Derås
2019: -
2020: Ikke lyst ut
2021: -

2022: Steinar Jørgensen