2008    Ragnhild og Harald Horgen samt Marie og Øystein Kibsgaard
2010    Trenor
2012    Bjerkmoen Gård v/ Kirstin Bygdås og Roger Jakobsen
2014    Kulturscena i Svartebukta
2016    Rabothytta v/ Hemnes Turistforening
2018    Ingen kandidater – dermed ikke delt ut
2020    Ikke lyst ut

2022: Thomas Sundebäck